Tin tức

Những trận mưa lớn tưới mát vùng hạn hán kỷ lục

Liên tiếp trong hai ngày 16 và 17/6, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt là huyện Bác Ái, đã có những cơn mưa lớn với lượng mưa trung bình khoảng 30ml. Những cơn mưa lớn này đã chấm dứt nhiều tháng trời nắng nóng, khô hạn nơi đây.

Quốc hội đánh giá công tác cả nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Thủ tướng

Với số phiếu thuận gần như tuyệt đối, sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2016. Kỳ họp đầu năm, Quốc hội sẽ đánh giá công tác trong cả nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, UB Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng…